نامه فرماندار نساجی – مس را با تماشاگر کرد!

به خاطر تخلفات تماشاگران تیم نساجی در بازی با صنعت نفت

قرار بود بازی این تیم با مس کرمان امروز بدون حضور تماشاگر برگزار شود.

fu8612

اما با نامه فرماندار قائمشهر به فدراسیون فوتبال مبنی بر اینکه انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در پیش است این بازی با حضور تماشاگر برگزار خواهد شد. اینکه برگزاری این دیدار بدون حضور تماشاگر چه تاثیری می توانست در برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و هم چنین مجلس شورای اسلامی داشته باشد بر ما پوشیده است.

البته یک جلسه محرومیت تیم نساجی بعد از برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و هم چنین مجلس شورای اسلامی اعمال خواهد شد.

مطالب مشابه
ارسال دیدگاه جدید
شما میتوانید نظر و پیشنهاد خود راجب سایت و مطلب را برای ما ارسال کنید.

دیدگاهی ارسال نشده است!